Phương Mỹ Chi - RTee - Erik - DTAP

Dòng Đời Phương Mỹ Chi
Gái Nhà Nghèo Phương Mỹ Chi
Nhạt Nắng Phương Mỹ Chi
Người Tình Mùa Đông Phương Mỹ Chi - Trung Quang
Về Quê Ăn Tết Hiền Thục - Phương Mỹ Chi
Ôm Em Trong Vòng Tay Trương Thảo Nhi - RTee
Tết Nay Đã Về (New Version) Trương Thảo Nhi - RTee
Đính Ước (New Ver.) Phương Mỹ Chi - Trung Quang
Đính Ước Phương Mỹ Chi - Trung Quang
Anh Say Quá Hồ Quang Hiếu - RTee
Đừng Có Mơ Erik (ST.319)
Ôm em trong vòng tay Trương Thảo Nhi - RTee
Mình Chia Tay Đi Erik (ST.319)
Vội Vàng (Live) Juun Đăng Dũng - RTee