CM1X - D'CEE - Bông

Don't Kill My Vibe Nhiều ca sĩ
Để Em Sống CM1X - Pháo
Crazy Bout U Nhiều ca sĩ
Xích Lại Gần Em Nhiều ca sĩ
Hông Mua Đồ Nữa CM1X - Đinh Trang
Nhưng Em Thích CM1X - Đinh Trang