Hồ Duy Thái
Chuyện Chiều Mưa Bay Hoàng Châu - Hồ Duy Thái
Mình Giận Hờn Nhau Hoàng Châu - Hồ Duy Thái
Gõ Cửa Trái Tim Hoàng Châu - Hồ Duy Thái
Phận Đàn Ông Hồ Duy Thái
Đất Mẹ Ta Về Hồ Duy Thái
Người Còn Nhớ Hoàng Châu - Hồ Duy Thái
Lối Nhỏ Ngày Xưa Hoàng Châu - Hồ Duy Thái
Lại Nhớ Người Yêu Hoàng Châu - Hồ Duy Thái