...
Tưởng Chia Tay Sẽ Vui Charles Huỳnh
...
Anh Quên Em Rồi Charles Huỳnh
...
...
Lonely Charles Huỳnh
...
Nhà Là Nơi Charles Huỳnh
...
...
...
Tiền Charles Huỳnh
...
Trầm Cảm (Depression) Charles Huỳnh
...
Xanh Charles Huỳnh
...