...
...
LK Duyên con gái Nhiều ca sĩ
...
LK Ba đứa bạn nghèo Nhiều ca sĩ
...
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Sơn Hạ - Như Nguyệt
...
Ba Đứa Bạn Nghèo Nhiều ca sĩ
...
Hương Sầu Riêng Muộn Sơn Hạ - Tuyết Vân Hà
...
Không Bao Giờ Quên Anh Lưu Ánh Loan - Sơn Hạ
...
...
Tết Việt Nam Nhiều Ca Sĩ - Sơn Hạ
...
...
...
Tình Lạnh. Sơn Hạ
...
...
...