Thùy Dương

Nếu hai đứa mình Thùy Dương - Tấn Lợi
Người thương kẻ nhớ Thùy Dương - Nhật Tâm
Lấy chồng xứ lạ Thùy Dương - Lê Tứ
Bông ô môi Thùy Dương - Nhật Tâm
Anh sáu về quê Thùy Dương - Lê Tứ
Yêu một mình Thùy Dương
Ăn năn Thùy Dương
Mùa hoa cưới Thùy Dương - Trọng Phúc
Đính ước Thùy Dương - Vũ Duy
Đổi thay Thùy Dương
Đò dọc Thùy Dương