Mạnh Quỳnh - Dương Huệ

Sông Quê Mạnh Quỳnh - Uyên Trang
Tình Bạn Tha Hương Mạnh Quỳnh - Duy Trường
Xuân Vắng Em Mạnh Quỳnh
Trời Vào Xuân Mạnh Quỳnh
Dứt Tình Mạnh Quỳnh
Kẻ Đau Tình Mạnh Quỳnh
Chôn Sâu Tình Cũ Mạnh Quỳnh