...
Vợ yêu Vũ Duy Khánh - Khắc Anh
...
Tôi Người Việt Nam Vũ Duy Khánh
...
Anh Sẽ Về Sớm Thôi Vũ Duy Khánh
...
Cũng bởi vì phê Vũ Duy Khánh
...
Bèo Dạt Mây Trôi (Remix) Vũ Duy Khánh - Nhiều Ca Sĩ
...
Trống Cơm (Remix) Vũ Duy Khánh - Nhiều Ca Sĩ
...
...
Khoc Acoustic Ver Vũ Duy Khánh
...
Đau (Acoustic Ver.) Vũ Duy Khánh
...
Buồn (Acoustic Ver.) Vũ Duy Khánh
...
...
...
Kết thúc lâu rồi Vũ Duy Khánh
...
...