...
Hai Mùa Noel Remix Khánh Bình
...
Tâm Sự Ngày Xuân Khánh Bình
...
Xuân Đất Khách Khánh Bình
...
Điệp Khúc Mùa Xuân Lưu Ánh Loan - Hồng Quyên
...
Kẻ Đến Sau Hồng Quyên
...
Cánh Hoa Yêu Hồng Quyên
...
Thương Vợ Chân Ngắn Hồng Quyên - Tiết Cương
...
Lý Phận Người Long Hồ - Hồng Quyên
...
Mất Nhau Rồi Đan Trường - Hồng Quyên
...
Chờ Em Hát Lý Duyên Tình Long Hồ - Hồng Quyên
...
Tình Yêu Cách Trở Hồng Quyên
...
...
Trà Vinh Nghĩa Nặng Tình Nồng Hồng Quyên - Hồ Quốc Toàn
...
Tình Thắm Duyên Quê Hồng Quyên - Hồ Quốc Toàn
...
Bến Sông Chờ Khánh Bình