Nguyên Vũ - Lương Bích Hữu

Hữu Tình Lương Bích Hữu
Quên cách yêu Lương Bích Hữu
Mẹ Yêu Nhé Lương Bích Hữu
Mẹ Dấu Yêu Lương Bích Hữu
Five Little Duck Lương Bích Hữu
Em là cô dâu Lương Bích Hữu
Dằm trong tim Lương Bích Hữu
Mỉm Cười Cho Qua Lương Bích Hữu
Vội Vã Yêu Nhau Vội Vã Rời Lương Bích Hữu - Ngô Kiến Huy
Đắm Trong Cay Đắng Lương Bích Hữu