Xuân Nghi
Expresso Xuân Nghi
Ly Sữa Đá Xuân Nghi - Hoàng Thống
Không Thể Hết Buồn Xuân Nghi - Hoàng Thống
Umakeme Nhiều ca sĩ
Nhớ Xuân Nghi
I Miss You Xuân Nghi
Misguided Xuân Nghi
Summer Night Xuân Nghi
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

01
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

05
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

05
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

06