...
Đừng Ngọc Sơn
...
Chim Sáo Ngày Xưa Ngọc Sơn
...
Chiều Qua Phố Cũ Ngọc Sơn
...
...
Buồn Ơi Chào Mi Ngọc Sơn
...
Lối Cũ Ta Về Ngọc Sơn
...
Lỡ Yêu Ngọc Sơn
...
60 Năm Cuộc Đời Ngọc Sơn
...
Bài Tango Cho Em Ngọc Sơn
...
Áo Lụa Hà Đông Ngọc Sơn
...
Bạc Tình Ngọc Sơn
...
Phút Đầu Tiên Ngọc Sơn
...
Qua Ngõ Nhà Em Ngọc Sơn
...
Chiều Nước Lũ Ngọc Sơn
...
Chiều Làng Em Ngọc Sơn