Trịnh Nam Phương
Ve Xu Nghe Cung Anh Beat Trịnh Nam Phương
Ve Xu Nghe Cung Anh Trịnh Nam Phương
Cát Bụi Cuộc Đời Trịnh Nam Phương
Mùa Xuân Bên Nhau Trịnh Nam Phương
Tình Nghèo Có Nhau Ngọc Hân - Trịnh Nam Phương
Đắp Mộ Cuộc Tình Trịnh Nam Phương
Đêm Tâm Sự Ngọc Hân - Trịnh Nam Phương
Đừng Nhắc Chuyện Lòng Trịnh Nam Phương
Nhớ Nhau Hoài Triệu Trang - Trịnh Nam Phương
Lan Và Điệp 4 Trịnh Nam Phương
Đồi Thông Hai Mộ Trịnh Nam Phương
Hoa Trinh Nữ Trịnh Nam Phương
Nếu Chúng Mình Cách Trở Triệu Trang - Trịnh Nam Phương
Cỏ Úa Hải Yến - Trịnh Nam Phương