Đoàn Minh - Ngọc Hân
Mời Anh Về Thăm Quê Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Hình Bóng Quê Nhà Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Không Giờ Rồi Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Dem Tam Su Ngọc Hân - Ân Thiên Vỹ
Câu Chuyện Đầu Năm Ngọc Hân - Khánh Bình
Cho Anh Được Làm Quen Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Thuyền Về Bến Xưa Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Người Thương Kẻ Nhớ Ngọc Hân - Võ Hoàng Lâm
Mùa Hạ Buồn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Trả Lại Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Xin Trả Cho Anh Đoàn Minh - Cẩm Loan
Tình Xưa Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Chút Kỷ Niệm Buồn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Ăn Năn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Đắp Mộ Cuộc Tình Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân