Trần Xuân

Tôi muốn hỏi Trần Xuân
Thương em Trần Xuân - Hồng Quyên
Để nhớ một thời ta đã yêu Trần Xuân - Hồng Quyên
Ta Đã Từng Yêu Trần Xuân - Hồng Quyên
Đổ Xiêu Trần Xuân
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trần Xuân - Hồng Quyên
Đò Qua Bến Sông Trần Xuân - Hồng Quyên
Giận Em Trần Xuân
Dấu Yêu Trần Xuân
Bậu Đi Lấy Chồng Lưu Ánh Loan - Trần Xuân
Qua Cơn Mê Trần Xuân