Tempo G - Phan Anh Thư

Hành Trình divedau Nhiều ca sĩ
Crazy Bout U Nhiều ca sĩ
Ngồi Đây Mà Xem Tempo G - Anh Thư Phan
Có Lẽ Tempo G - Tuimi
Đợi Em Đấy Tempo G - Tuimi
nuocmatroitungdong Vũ Phụng Tiên - Tempo G
Tết Sài Gòn Nhiều Ca Sĩ - Anh Thư Phan
Thanh Xuân Của Mẹ Tempo G - Anh Thư Phan
Dưới Cơn Mưa Lena - Tempo G