MC Wiz - BOYZED - Nguyên

Vì Ai Xám - MC Wiz
U Don't Know Vĩnh Hoàng - MC Wiz
Dưới Cơn Mưa Nhiều ca sĩ
Baby Em Đừng Lo (Beat) MC Wiz - Cheese Boy
Baby Em Đừng Lo MC Wiz - Cheese Boy
Fall In Love Beat MC Wiz - YoungB
Fall In Love MC Wiz - YoungB
Angel MC Wiz
Si Mê Em Nhiều ca sĩ
Xa nhau cả hai đều buồn Tăng Duy Tân - MC Wiz
UCANLIE Nhiều ca sĩ