...
Lá Thư Đô Thị Đào Phi Dương
...
Hồi Tưởng Đào Phi Dương
...
Chuyện hợp tan Đào Phi Dương
...
Tiền Nhiều ca sĩ
...
Ba thằng bạn nghèo Nhiều ca sĩ
...
Lời đắng cho cuộc tình Đào Phi Dương
...
Đoản Ca Xuân Đào Phi Dương
...
Tình đẹp như mơ Quách Tuấn Du - Đào Phi Dương
...
Tình nghèo có nhau remix Đào Phi Dương - Lý Diệu Linh
...
Phận bạc Hà My - Đào Phi Dương
...
Tội tình cho nhau Đào Phi Dương
...
Tình nghèo có nhau Đào Phi Dương - Lý Diệu Linh
...
...
Sao lòng còn thương Đào Phi Dương
...
Bèo Đào Phi Dương