...
Đành lỡ duyên tình Đào Phi Dương - Dương Hồng Loan
...
...
Đừng bỏ anh mà đi Đào Phi Dương
...
...
Kỷ Niệm Chúng Mình Đào Phi Dương
...
Tuyết lạnh Đào Phi Dương - Lý Cát Ngọc
...
Sa mưa giông Đào Phi Dương
...
Lk Trường cũ tình xưa Đào Phi Dương - Lý Diệu Linh
...
Chuyen tinh hoa pense Đào Phi Dương
...
Ngưu Lan Chức Nữ Đào Phi Dương - Việt Trinh
...
Như Một Cơn Mê Trung Hậu - Đào Phi Dương
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Thùy Trang - Đào Phi Dương
...
Ba Đứa Bạn Nghèo Nhiều ca sĩ
...
Điệp Khúc Tình Yêu Hồng Hạnh - Đào Phi Dương
...