Trường Sơn

Kiếp Nhân Sinh Trường Sơn
Chuyện Ba Người Nhiều ca sĩ
Mộng Ước Đôi Ta Trường Sơn - Kim Thư
Nửa Đêm Nguyện Cầu Trường Sơn - Kim Thư
Tình Bơ Vơ Trường Sơn - Kim Thư
Con Đường Mang Tên Em Trường Sơn - Tiết Duy Hòa
Hai vì sao lạc Trường Sơn
Bolero miet vuon Trường Sơn