...
Hơn Tất Cả Bằng Cường - Bảo Anh Gemini
...
Hương Xuân Bằng Cường - Gemini Band
...
Anh Nhận Ra Bằng Cường
...
Đừng Buồn Em Nhé Bằng Cường
...
Đêm Của Nỗi Cô Đơn Bằng Cường
...
Món Quà Tình Yêu Bằng Cường
...
Nhớ Em Nhiều Bằng Cường
...
Tình Yêu Lạc Lối Bằng Cường
...
...
Thu Qua Bằng Cường
...
Đông Sang Bằng Cường
...
Anh Ngỡ Đâu Bằng Cường
...
Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm 3 Bằng Cường - Phương Nhạc
...
Cô Đơn Bằng Cường
...
Tại Sao Bằng Cường